Jordskiftesaker på gnr: 19/16

SaksnrSaksnavn
2000-1989-0005SANDFJORDDALEN, GNR.18,19
2000-2007-0003Sandfjordneset naturreservat
2000-2011-0039Sandfjordnesset naturreservat