Info om jordskiftesak 0100-1999-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Østfold jordskifterettAlbert Moeskaus vei 59 1711SARPSBORG69128750jsarpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0100-1999-0016 Spetalen20/06/200013/05/200202/02/20050.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
010385Spetalen20020100-1999-0016-KART-010385-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L02-02802 A20/06/200223/06/2004 Jordskifterettens dom stadfestes. HR-2004-01602-U. Anket nektet fremmet i Høyesterett.

Berørte Eiendommer
Kommune: 0135 Gnr: 92 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0135 Gnr: 92 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0135 Gnr: 92 Bnr: 225 Fnr:
Kommune: 0135 Gnr: 92 Bnr: 248 Fnr:
Kommune: 0135 Gnr: 92 Bnr: 326 Fnr: