Info om jordskiftesak 0100-2001-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Østfold jordskifterettAlbert Moeskaus vei 59 1711SARPSBORG69128750jsarpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0100-2001-0007 Viker28/05/200203/02/2005
0.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L03-01842 A25/03/200319/08/2004 Anket . Partene inngått utenomrettslig forlik og saken hevet.

Berørte Eiendommer
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 43 Fnr: