Info om jordskiftesak 0100-2002-0024

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Østfold jordskifterettAlbert Moeskaus vei 59 1711SARPSBORG69128750jsarpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0100-2002-0024 Spjær østre19/06/200308/10/200324/08/20050.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L04-001189A21/11/2003
 Anket til Borgarting lagmannsrett. Anken trekt.

Berørte Eiendommer
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 119 Fnr: