Info om jordskiftesak 0100-2009-0051

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Østfold jordskifterettAlbert Moeskaus vei 59 1711SARPSBORG69128750jsarpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0100-2009-0051 Ytre Hvaler nasjonalpark12/04/201020/11/201328/01/201564.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
010644YTRE HVALER NASJONALPARK2011 Kartblad 31A er omnavnet til 311 Kartblad 31B er omnavnet til 312
010644  0100-2009-0051-KART-010644-002 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-003 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-004 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-005 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-006 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-007 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-008 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-009 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-010 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-011 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-012 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-013 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-014 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-015 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-016 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-017 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-018 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-019 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-020 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-021 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-022 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-023 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-024 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-025 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-026 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-027 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-028 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-029 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-030 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-031 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-032 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-033 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-034 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-035 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-036 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-037 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-038 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-039 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-040 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-041 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-042 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-043 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-044 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-045 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-046 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-047 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-048 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-049 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-050 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-051 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-052 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-053 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-054 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-055 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-056 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-057 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-058 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-059 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-060 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-061 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-062 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-063 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-064 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-065 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-066 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-067 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-311 
010644  0100-2009-0051-KART-010644-312 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr: 200
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 3 Bnr: 167 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr: 102
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 17
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 18
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 24
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 25
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 28
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 31
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 42
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 43
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 59
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 72
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 81
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 83
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 84
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 109
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 110
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr: 139
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 97 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 135 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 137 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 141 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 151 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 152 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 161 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 164 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 174 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 220 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 231 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 268 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 271 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 291 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 307 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 23 Bnr: 312 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 20 Fnr: 20
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 20 Fnr: 32
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 20 Fnr: 37
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 20 Fnr: 169
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 143 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 172 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 190 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 191 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 192 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 194 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 201 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 202 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 203 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 204 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 206 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 207 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 209 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 249 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 30 Bnr: 286 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 31 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 32 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 32 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 32 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 33 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 33 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 133 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 164 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 166 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 187 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 281 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 285 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 290 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 303 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 35 Bnr: 335 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 36 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 91 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 37 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 113 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 38 Bnr: 134 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 17 Fnr: 21
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 128 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 137 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 156 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 159 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 162 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 173 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 43 Bnr: 175 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 44 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 44 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 44 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 44 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 44 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 44 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 44 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 46 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 46 Bnr: 8 Fnr: 7
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr: 112
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 8 Fnr: 20
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 8 Fnr: 104
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 8 Fnr: 107
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 8 Fnr: 109
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 67 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 96 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 211 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 218 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 233 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 234 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 254 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 293 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 294 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 297 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 303 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 47 Bnr: 310 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 5 Fnr: 46
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 5 Fnr: 54
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 5 Fnr: 71
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 5 Fnr: 72
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 5 Fnr: 81
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 16 Fnr: 100
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 16 Fnr: 107
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 16 Fnr: 150
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 20 Fnr: 1
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 134 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 138 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 145 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 196 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 199 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 206 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 211 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 219 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 233 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 252 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 253 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 254 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 290 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 292 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 48 Bnr: 310 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 49 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 49 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 49 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 49 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 49 Bnr: 281 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 49 Bnr: 394 Fnr:
Kommune: 0111 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr: