Info om jordskiftesak 0200-1862-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1862-0003 TUEN20/12/186226/07/1867
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020041Tuen1865020041-001-01Mangler fargefoto. Sammensydd av DA, flere bilder av originalkartet

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 6 Bnr: Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 7 Bnr: Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 8 Bnr: Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 9 Bnr: Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 10 Bnr: Fnr: