Info om jordskiftesak 0200-1867-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1867-0001 FRILSET18/07/186708/10/1869
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020076 1868KA10071005310050FRILSET HAGE OG ENGE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
12/05/1870  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 1 Bnr: Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 2 Bnr: Fnr: