Info om jordskiftesak 0200-1868-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1868-0005 ØVRE OPPEN29/05/186822/10/1868
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020074 1868KA10071005310042-VRE OPPEN DEL AF

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0235 Gnr: 44 Bnr: Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 45 Bnr: Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: Fnr: