Info om jordskiftesak 0200-1869-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1869-0001 DOKNES NORDRE19/04/186920/10/1869
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020078 1869KA10071005310051NORDRE DOKNES

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
02/05/1870  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 52 Bnr: Fnr: