Info om jordskiftesak 0200-1869-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1869-0003 GARDER OG HAUGER22/05/186907/11/1873
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020062 1870KA10071005310034GARDER OG HAUGER UTM.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 18 Bnr: Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 20 Bnr: Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 21 Bnr: Fnr: