Info om jordskiftesak 0200-1898-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1898-0001 BERGER NORDRE05/10/189821/11/1899
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020186 1899KA10071006010053BERGER NORDRE
020186 1899KA10071006010054BERGER NORDRE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 219 Bnr: 14 Fnr: