Info om jordskiftesak 0200-1902-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1902-0002 JAHR17/06/190214/09/1904
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020199 1903KA10071006010109JAHR

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 14 Fnr: