Info om jordskiftesak 0200-1921-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1921-0001 Dokken Østre30/06/191924/10/1924
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020252 1921KA10071006020092DOKKEN INN. EIDSVOLL

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
21/08/1925  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 51 Bnr: Fnr: