Info om jordskiftesak 0200-1937-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1937-0019 BRODSHAUG17/12/193717/10/1938
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 238 Bnr: 18 Fnr: