Info om jordskiftesak 0200-1942-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1942-0010 DORR27/04/194218/09/1943
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020321 1943KA10071006030027DORR INN

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 186 Bnr: 31 Fnr: