Info om jordskiftesak 0200-1942-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1942-0017 GURIHOLTET04/07/194204/06/1943
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020328 1943KA10071006020048GURIHOLTET UT

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 31 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 33 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 33 Bnr: 14 Fnr: