Info om jordskiftesak 0200-1942-0029

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1942-0029 LØKEN, HAGA, ØSTERUD29/08/194211/12/1947
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020344 1945KA10071006030037L-KEN,HAGA,-STERUD INN
020344 1945KA10071006030038L-KEN,HAGA,-STERUD INN

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
26/05/1948  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 75 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 79 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 75 Fnr: