Info om jordskiftesak 0200-1947-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1947-0021 SANDER NEDRE13/07/194830/05/1952
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020353 1948KA10071006030101SANDER GRENSER

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 171 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 171 Bnr: 4 Fnr: