Info om jordskiftesak 0200-1948-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1948-0004 OPPENGEN04/02/194810/11/1948
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 189 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 189 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 189 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 189 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 189 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 16 Fnr: