Info om jordskiftesak 0200-1949-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1949-0005 ÅS (LI)17/07/195021/11/1952
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020382 1952KA10071006040007LI UT

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1954-0017
27/05/1955  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 45 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 161 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 161 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 161 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 164 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 165 Bnr: 35 Fnr: