Info om jordskiftesak 0200-1949-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1949-0013 RÆLINGSØYA28/04/194918/11/1950
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020360 1950KA10071006030052R'LINGS-YA UT

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0228 Gnr: 80 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 81 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 83 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 83 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 88 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 91 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 92 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 94 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 94 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 99 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 99 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 104 Bnr: 8 Fnr: