Info om jordskiftesak 0200-1949-011B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1949-011B BJØRKE29/06/194913/07/1949
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 234 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 234 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 235 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 237 Bnr: 1 Fnr: