Info om jordskiftesak 0200-1952-019B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1952-019B DØLI16/10/195205/11/1953
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020374 1952KA10071006030111D-LI INN

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 67 Bnr: 14 Fnr: