Info om jordskiftesak 0200-1954-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1954-0010 VOLD03/06/195906/06/1959
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 14 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 14 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 14 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 14 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 16 Bnr: 7 Fnr: