Info om jordskiftesak 0200-1954-0015

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1954-0015 HAUGEN31/08/195931/08/1959
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 96 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 96 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 96 Bnr: 13 Fnr: