Info om jordskiftesak 0200-1956-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1956-0010 BØLER19/10/196615/02/197207/04/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020432 1968KA10071006030088B-LER INN

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O0200-1972-0002
14/05/1974  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0229 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 53 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 54 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 55 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 55 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 55 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 55 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 55 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 57 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 63 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 64 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 75 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 79 Bnr: 3 Fnr: