Info om jordskiftesak 0200-1959-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1959-0001 HAGA25/09/196325/09/196321/04/19640.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 33 Fnr: