Info om jordskiftesak 0200-1959-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1959-0010 STYREN ØVRE29/04/196521/12/196531/08/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 10 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 10 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 11 Bnr: 1 Fnr: