Info om jordskiftesak 0200-1961-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1961-0020 TEIG NORDRE04/10/196212/09/196323/04/19650.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 85 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 85 Bnr: 17 Fnr: