Info om jordskiftesak 0200-1976-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1976-0009 LOSBY BRUK20/06/197823/05/1979
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0228 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 83 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 83 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 83 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 85 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 91 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 91 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 91 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 99 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 99 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0230 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr: