Info om jordskiftesak 0200-1977-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1977-0020 OPPEN ØVRE31/01/197817/10/1980
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021036 19810200-1977-0020-KART-021036-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0235 Gnr: 45 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 45 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 14 Fnr: