Info om jordskiftesak 0200-1978-0031

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1978-0031 AUEN16/10/197909/11/1982
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020569 19820200-1978-0031-KART-020569-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 10 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 10 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 11 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 12 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 12 Bnr: 7 Fnr: