Info om jordskiftesak 0200-1981-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1981-0008 SLETTELAND09/06/198328/10/1983
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020541 19830200-1981-0008-KART-020541-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 169 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 169 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 169 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 169 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 172 Bnr: 12 Fnr: