Info om jordskiftesak 0200-1981-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1981-0010 GNR.190/108/07/198122/09/1983
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021021  0200-1981-0010-KART-021021-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0235 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: RV Bnr: 174 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 151 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 153 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 153 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 153 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 153 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 153 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 162 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 162 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 162 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 162 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 162 Bnr: 82 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 162 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 162 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 93 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 128 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 163 Bnr: 133 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 164 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 164 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 165 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 165 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 165 Bnr: 83 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 165 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 165 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 165 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 190 Bnr: 1 Fnr: