Info om jordskiftesak 0200-1984-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1984-0008 DOKNES SØNDRE08/07/198630/12/1986
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020561  0200-1984-0008-KART-020561-001Kartet er en kopi da original ikke finnes.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 51 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 53 Bnr: 2 Fnr: