Info om jordskiftesak 0200-1986-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1986-0001 DISSERUD,ØVRE OG NEDRE14/06/198819/08/1988
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020553  0200-1986-0001-KART-020553-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 244 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 244 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 244 Bnr: 25 Fnr: