Info om jordskiftesak 0200-1986-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1986-0008 KRÅKVÅL02/06/198802/06/1988
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020545  0200-1986-0008-KART-020545-001Kartet er en kopi da original ikke finnes.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 56 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 212 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 213 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 213 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 213 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 213 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 213 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 214 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 214 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 214 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 214 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 215 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 215 Bnr: 7 Fnr: