Info om jordskiftesak 0200-1988-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1988-0006 RISEBROBAKKEN01/01/199301/01/1993
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 90 Bnr: 45 Fnr: