Info om jordskiftesak 0200-1989-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1989-0021 SIKKERBØL12/11/199214/09/199406/04/19950.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021128 19950200-1989-0021-KART-021128-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L93/1463A
02/06/1994  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0229 Gnr: 4 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 4 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 5 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 5 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 5 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr: