Info om jordskiftesak 0200-1990-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1990-0006 Jahr12/12/199016/05/2006
1.6900Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021450Jahr20060200-1990-0006-KART-021450-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 87 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 90 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 92 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr: 1