Info om jordskiftesak 0200-1990-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1990-0020 HØGFJELLET29/04/199116/08/1991
0.80Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021034  0200-1990-0020-KART-021034-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0235 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 37 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 40 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 40 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 40 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 40 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 40 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 41 Bnr: 3 Fnr: