Info om jordskiftesak 0200-1991-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1991-0010 HOLSTAD BRUK27/05/199202/11/1992
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
020594  0200-1991-0010-KART-020594-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 19 Bnr: 44 Fnr: