Info om jordskiftesak 0200-1993-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1993-0002 HURDALSJ+EN08/03/199411/12/199518/06/20010.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021194 19950200-1993-0002-KART-021194-001Kart med dybdekoter. Hurdalssjøen.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 18 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 110 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 27 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 134 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 135 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 135 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 135 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 135 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 135 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 135 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 137 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 139 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 139 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 139 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 139 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 140 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0238 Gnr: 140 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 17 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 17 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 76 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 83 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 97 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 101 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 106 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 124 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 138 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 147 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 149 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 151 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 159 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 166 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 167 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 18 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 19 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 21 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 21 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 22 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 22 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 22 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 25 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 26 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 26 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 26 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 28 Bnr: 67 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 29 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 29 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 29 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 29 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 30 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 30 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 30 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 30 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 30 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 30 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 31 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 31 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 31 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 31 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 32 Bnr: 136 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 999 Bnr: 99 Fnr: