Info om jordskiftesak 0200-1993-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1993-0008 STAVIÅSEN01/01/199318/03/1998
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 104 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 110 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 114 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr: