Info om jordskiftesak 0200-1993-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1993-0016 HOLTER30/05/199416/12/199408/03/19961.145Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021100 19940200-1993-0016-KART-021100-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 28 Bnr: 20 Fnr: