Info om jordskiftesak 0200-1995-0031

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1995-0031 Venger Østre22/12/199518/06/199724/07/199710.51648Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021202 19970200-1995-0031-KART-021202-001VG land ver. 10.3 med bakg.base Kart omr. ArcView ver 3.0a
021202 19970200-1995-0031-KART-021202-002VG land ver. 10.3 med bakg.base Kart omr. ArcView ver 3.0a

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 96 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 123 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 123 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 124 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 126 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 141 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 141 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 141 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 142 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 142 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 143 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 145 Bnr: 1 Fnr: