Info om jordskiftesak 0200-1995-0033

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1995-0033 Solhøgda14/10/199925/10/199912/05/20000.11Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021260 20000200-1995-0033-KART-021260-001m:\02.00\1995\33\kartdata\kart1.apr

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 10 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 10 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 10 Bnr: 153 Fnr: