Info om jordskiftesak 0200-1995-031B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1995-031B Venger tunet22/12/199518/06/199724/07/19970.832Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021226 19970200-1995-031B-KART-021226-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 139 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 140 Bnr: 55 Fnr: