Info om jordskiftesak 0200-1996-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1996-0004 Olestun - Stenberg21/03/199612/06/1997
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 241 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 241 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 241 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 241 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 242 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 242 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 243 Bnr: 2 Fnr: