Info om jordskiftesak 0200-1997-0027

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1997-0027 Øvre Ulvin24/06/199729/12/199923/08/20000.30Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021249 19990200-1997-0027-KART-021249-001m:\02.00\1997\27\kardata\kart1.apr

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 195 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 195 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 195 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 14 Fnr: